Ogłaszamy konkurs na najciekawszy limeryk!

Warunki uczestnictwa:
I. Cel konkursu:
  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i młodzieży;
  • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
  • promowanie miasta oraz regionu,
  • umożliwienie rodzicom i ich dzieciom  wspólnego spędzania czasu,
  • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.
II. Zasady uczestnictwa:
1. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:
I kategoria – uczniowie klas I-III
II kategoria – uczniowie klas IV –VI
III kategoria – uczniowie klas VII -VIII
3. Przedmiotem konkursu jest 
– napisanie przez rodzica wraz z dzieckiem tekstu limeryku,
– prezentację limeryku przez dziecko w formie krótkiego filmiku lub zdjęcia dziecka w stroju ilustrującym treść limeryku. Czas trwania filmu: maksymalnie 1 minuta.
4. Tematyka limeryku: dowolna. Tekst powinien być napisany zgodnie z podstawowymi zasadami pisania limeryku:
– 5 wersów,
– układ rymów: a-a-b-b-a,
– trzeci i czwarty wers krótszy od pozostałych  (zwykle o 2-3 sylaby),
– nazwa geograficzna w pierwszym wersie.
5. Prace powinny być wyraźnie podpisane: imię i nazwisko ucznia, klasa.
6. Forma i technika pracy: dowolna.
7. Praca konkursowa powinna być podpisana.
8. Gotowe prace należy przesłać do dnia 27 maja 2022 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 1 czerwca 2022 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
9. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
– sposób ujęcia tematu,
– walory artystyczne,
– warsztat pracy,
– interpretacja własna.
10. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
11. Zdjęcia prac konkursowych należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim:
b.szkolnasp4@gmail.com
12.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania oraz upominek rzeczowy.
13.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.
14.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs praca jest jego autorstwa.
15.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
16.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.
Jeśli chcesz uzyskać podpowiedź jak wygląda limeryk, to sprawdź -> tutaj.

Dodaj komentarz