Uczniowie nagrodzeni w konkursie „Najlepsi czytelnicy NPRCz 2022”

Z przyjemnością informuję, że „Najlepszymi czytelnikami” nowego księgozbioru zakupionego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa są:

I miejsce – Antoni Kałużny,

II miejsce – Kornelia Kieler, Amelia Solarek

III miejsce – Jan Wolański,

IV miejsce – Julia Utrajczak.

Serdecznie gratuluję!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Joanna Freliga

Dodaj komentarz