„Wkręceni w czytanie” – podsumowanie

Sprawozdanie z realizacji projektu czytelniczego realizowanego w bibliotece i świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2022/2023

,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” Wisława Szymborska

Projekt czytelniczy ,,Wkręceni w czytanie” był realizowany przez nauczycieli świetlicy szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 oraz skierowany jest do uczniów uczęszczających do biblioteki i świetlicy szkolnej. Projekt był realizowany w terminie 5 września 2022 r. – 30 listopad 2022 r. W jednym cyklu zaplanowanych było 10 zajęć, trwających jedną godzinę lekcyjną z wykorzystaniem zbiorów bibliotecznych.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest promocja literatury i wspieranie oraz rozwój czytelnictwa wśród dzieci

Cele szczegółowe:

– wprowadzenie dzieci w świat literatury,

– kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania,

– wspieranie rozwoju emocjonalnego, rozwijanie wyobraźni, odwoływanie się do uczuć i wartości,

– zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów,

– budowanie bogatszego języka,

– ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania,

– wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania czasu wolnego,

– poprawa stanu czytelnictwa w szkole,

– poszerzanie wiedzy ogólnej,

– wyzwalanie kreatywności u uczniów.

Opis zrealizowanych działań: -> tutaj.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

 

Joanna Freliga

Julita Zamłynna

Dodaj komentarz