„Zaczytane klasy” – podsumowanie

Sprawozdanie z realizacji projektu czytelniczego “Zaczytane klasy” w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza 

Projekt czytelniczy był realizowany od maja do grudnia 2022 r. W realizacji programu czytelniczego zaangażowano społeczność szkolną i pozaszkolną. Adresatami projektu byli zarówno uczniowie oraz ich rodzice, którzy również mogli wziąć udział w jednym z konkursów bibliotecznych. W ramach realizacji projektu zrealizowano 23 wydarzeń czytelniczych.  W trakcie realizacji programu podjęto się innych działań promujących czytelnictwo i mających związek z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2022.

Nadrzędnym celem projektu była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, chęć zainteresowania uczniów biblioteką oraz jej księgozbiorem oraz rozwijanie pasji czytania wśród dzieci i młodzieży. Zamierzano wyrobić wśród uczniów pozytywne nastawienia do książek.

Cele projektu:

  • popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
  • zainteresowanie uczniów biblioteką oraz jej księgozbiorem,
  • rozwijanie pasji czytania, pozytywnego nastawienia do książki i jej bohaterów,
  • kształcenie pamięci, uwagi, koncentracji, wyobraźni,
  • rozwijanie zdolności językowych, plastycznych oraz matematycznych,
  • poznanie książek nowości książkowych,
  • uczenie zdrowej rywalizacji.

Opis zrealizowanych działań -> tutaj.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Joanna Freliga

 

 

Dodaj komentarz