Świetlica szkolna ogłasza konkurs

Regulamin konkursu:

1. Organizator: Świetlica Szkolna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Konkursy adresowane są do wszystkich uczniów naszej szkoły – kl.1-8.

3. Czas trwania: 15.02 – 20.02 2023 r. 

4. Zasady: należy wykonać plakat edukacyjny ,,Bezpieczni w Internecie”, zawierający zasady mądrego korzystania z zasobów sieci oraz zasady netykiety. Format pracy – max A3. Technika – dowolna.

5. Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej (parter) do dnia 20.02 2023 r.

6. Wyniki konkursów zostaną opublikowane do 21.02 br. na stronie świetlicy szkolnej.

7. Zwycięzcy otrzymają dyplom i drobne nagrody. Każdy uczestnik konkursu – punkty dodatnie z zachowania.

8. Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego pracy na stronie internetowej świetlicy.

Serdecznie zapraszam!

Julita Zamłynna

Dodaj komentarz