Odwiedziny w bibliotece szkolnej

Twórczość przedszkolaków na kanwie zasłyszanych baśni…

W środę, 28.02.2018 r. bibliotekę szkolną odwiedziła grupa przedszkolna „0”. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały o właściwym zachowaniu w bibliotece szkolnej. Przedszkolaki zapoznały się z biblioteką szkolną oraz wysłuchały przedstawienia w technice kamisibai pt. „Rower Walentynki”. W prezencie biblioteka szkolna otrzymała piękne obrazki namalowane samodzielnie przez przedszkolaków. Wystawę prac można podziwiać na jednej z tablic przed biblioteką szkolną.

Biblioteka szkolna

Dodaj komentarz