„List do żołnierza” na lekcjach bibliotecznych

Uczniowie kl. IV d oraz IV c uczestniczyli w lekcji bibliotecznej poświęconej wolności i jej granicą. Podczas lekcji uczniowie w sposób świadomy wypowiadali się odnośnie swoich praw oraz wyrażali szacunek do rodziców, którzy ich wolność kontrolują. Jednomyślnie uczniowie zauważyli, że rodzice nie posiadają całkowitej, niekontrolowanej wolności. W codziennym życiu każdy jest ograniczony prawem oraz zasadami, którym musi się podporządkować. Postępując w taki sposób zapewnia sobie oraz bliskim bezpieczeństwo.

Joanna Freliga

Dodaj komentarz