„100-lecie Niepodległej” – wystawa w bibliotece szkolnej

100-lecie Niepodległej

5-9 listopada 2018 r.

Akcja patriotyczna, upamiętniająca historię naszego kraju. Organizatorem akcji jest biblioteka szkolna (nauczyciel bibliotekarz – Joanna Freliga).

W związku z organizacją tego wydarzenia, zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o użyczenie bibliotece szkolnej starych zbiorów, pamiątek np. hełmy, medale, plakaty, monety, fotografie itd. Każda rzecz jest na wagę złota. (Chociaż jedna!) Gwarantuję, że materiały przez Państwa przekazane będą godnie przechowywane i zostaną 9 listopada oddane w nienaruszonym stanie. Podczas wystawy zbiory będą zabezpieczone przed ewentualnym zniszczeniem przez osoby trzecie oraz opatrzone imieniem i nazwiskiem właściciela (ucznia). Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na użycie materiałów w czasie trwania wystawy. Zbiórka zbiorów trwa do 31 października 2018r.

Oświadczenie – zgoda rodzica/opiekuna prawnego dostępne —> tutaj

Joanna Freliga

Dodaj komentarz