Zwrot podręczników

W roku szkolnym 2018/2019 zwrot podręczników dokonują wychowawcy kl. 1-8 wraz ze swoimi wychowankami zgodnie z poniższym harmonogramem.

TERMIN ZWROTÓW:

10 czerwca br. – kl. 8 kl. 7, kl. 6,

12 czerwca br. – kl. 4, kl. 5,

14 czerwca br. –  kl. 1, 2, – 4 część humanistyczna i 2 część matematyczna oraz podręcznik do języka angielskiego, a kl. 3  tylko podręcznik do języka angielskiego.

Uprzejmie informuję, że zwrotowi podlegają wszystkie podręczniki kl.4-8 (oprócz religii).

Od tego roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do zdania kompletu podręczników wraz z deklaracją zwrotu (kl.4-8):

kl. 4 10 książek/ uczeń,

kl. 5 11 książek/ uczeń,

kl. 6 11 książek/ uczeń,

kl. 7 12 książek/ uczeń,

kL.8  12 książek/ uczeń,

Zestaw niekompletnych podręczników będzie przyjmowany tylko i wyłącznie wraz ze zgodnie wypełnioną deklaracją zwrotów podpisaną przez opiekuna prawnego ucznia. Wypełniony druk jest traktowany jako wersja ostateczna i musi pokrywać się z ilością zwróconych podręczników.

Uważamy, że deklaracja wyeliminuje ewentualne nieporozumienia (zamiana książek przez uczniów, zgubienia, bądź zniszczenia). Na deklaracji należy wpisać numer inwentarzowy podręcznika obecnie posiadanego przez ucznia oraz odznaczyć odpowiednią kratkę TAK lub NIE. Kratkę ze słowem NIE zaznaczamy tylko i wyłącznie w przypadku braku podręcznika.

Ważne: Deklaracja zwrotów nie określa ewentualnych zniszczeń, a jedynie informuje o liczbie zwróconych podręczników.

Dopiero komisja powołana przez Dyrektora Szkoły sprawdza przydatność podręczników oraz wskazuje ewentualne zniszczenia wśród uczniów. Po sprawdzeniu podręczników  nauczyciel-bibliotekarz informuje  uczniów i ich rodziców o ewentualnych zniszczeniach i naliczonych opłatach. Informacje dotyczące płatności za zniszczone podręczniki będą wysyłane poprzez e-dziennik do rodziców uczniów oraz ich wychowawców.

Szanownych Rodziców, bardzo proszę o dopilnowanie dzieci i niepozostawianie zwrotu książek oraz płatności za zniszczenia na ostatnią chwilę, gdyż mogą Państwo nie zdążyć rozliczyć się na czas, co może pociągnąć za sobą konsekwencje.

Uczniowie, którzy wyjeżdżają na wypoczynek przed zakończeniem roku szkolnego proszeni są o zwrot podręczników poza harmonogramem w dn. 10 -17 czerwca br. w celu rozliczenia się z biblioteką szkolną.

Za uszkodzenie uznaje się: zalanie książki płynem, popisanie długopisem lub kredką, brakujące lub podarte strony podręcznika, brak okładki, zagięte rogi, bardzo zabrudzone boki, wymięte okładki. sklejone strony.

Z biblioteką szkolną należy rozliczyć się od 17.06 do 19.06 br.

Proszę mieć na uwadze, że każde nierozliczenie się z biblioteką skutkuje brakiem podręczników dla uczniów w przyszłym roku szkolnym. 

 

 

Dodaj komentarz