„Pieczątkomania” – projekt czytelniczy kl. 1-3 realizowany przez bibliotekę szkolną w I okresie 2020/21

Dla każdego chętnego ucznia założona została specjalna karta z pieczątkami (uśmiechniętymi minkami). W ramach projektu uczeń za wypożyczoną książkę lub opisaną książkę, którą ostatnio przeczytał otrzyma parafkę sporządzoną przez nauczyciela bibliotekarza. Jeżeli uczeń opowiedział o wypożyczonej książce, to wówczas otrzymywał dodatkową minkę (tzw. pieczątkę) oraz trzecia pieczątka została zaliczona na poczet rankingu klasowego. W taki sposób był tworzony ranking biblioteki kl.1-3 w “Pieczątkomanii”.

Celem projektu było uświadomienie uczniom powagi wypożyczania książek. Mianowicie nie powinniśmy przywiązywać uwagi do ilości wypożyczonych książek, a do “jakości” wypożyczenia – czyli co nam daje książka, czego doświadczamy lub o czym się uczymy, co mamy okazję poznać.

Książka jest źródłem wiedzy. Dzięki niej dowiadujemy się o losach bohaterów, świecie przedstawionym, poznajemy kultury panujące w innych krajach, otwieramy się na nowe, próbujemy przezwyciężyć, jakieś swoje niepowodzenia, fobie, obawy. Książka pomaga radzić sobie z emocjami, co wielu uczniów wskazywało, jako powód czytania. Dzięki czytaniu odprężało się, nie denerwowało się, uwielbiało słuchać rodziców, spędzić z nimi czas chociaż przez chwilę.

Uważam, że cel projektu został osiągnięty. Za sprawą projektu dzieci były zmotywowane do wypożyczania książek. Uczniowie odczuwali sprawność, niezależność i odbudowywali swoją pewność siebie w przypadku znajomości tematu w danej dziedzinie.  W projekcie nagrodzono uczniów, którzy zwrócili karty z pieczątkami przed 15 grudnia 2020 r.

Na podstawie kart pieczątkomanii dostarczonych do biblioteki szkolnej wytypowano: ranking świadomego czytelnictwa kl.1-3 w dwóch kategoriach: uczniowskiej oraz klasowej.

ZWYCIĘSKIEJ PODIUM KLASOWE 

(wg klas – osobne karty pieczątkomanii)

KLASY PIERWSZE

I miejsce – kl.1a

KLASY DRUGIE

I miejsce – kl.2a

KLASY TRZECIE

I miejsce – kl.3c

ZWYCIĘSKIE PODIUM UCZNIOWSKIE

(wg uczniów – osobne karty pieczątkomanii)

KLASY PIERWSZE

I miejsce – Anna F. z kl.1a

KLASY DRUGIE

I miejsce – Bartosz G. z kl.2a

KLASY TRZECIE

I miejsce z Zuzanna M. kl.3c

(we współpracy z siostrą)

Na zakończenie roku uczniowie zostaną nagrodzeni upominkami oraz pamiątkowym dyplomem.

Dodaj komentarz