„Miłość z literką w tle” – konkurs biblioteczny

Konkurs „Miłość z literką w tle”

(inspiracja „Biblioteka w szkole” www.bibliotekawszkole.pl)
Dzień św. Walentego niewątpliwie skłania do uwalniania dobrych emocji, zachęca do okazywania uczuć, ośmiela i ułatwia podejmowanie inicjatyw. Motywuje do tego, by nie kryć się z uczuciem do drugiej osoby, by nie taić tego, że ktoś jest nam bliski, ponieważ staje się to źródłem radości i siły, zarówno dla samego autora, jak i adresata takiej deklaracji.
Konkurs „Miłość z literką w tle” przeznaczony jest dla uczniów kl.4-8, których zadaniem jest napisanie najlepszego opowiadania pt. „Miłość z literką w tle”.
Zadanie konkursowe:
– należy napisać opowiadanie tylko wyrazami zaczynającymi się na literkę „P”, np. Pan Piotr poznał panią Paulinę…
Nie wolno stosować: – spójników: „i”, „oraz”, „a”, „ani”, „ale”, „lecz”, „natomiast”, „zaś”, „lub”, „albo”, „czyli”, „czy”, „więc”, „dlatego”, „toteż”, „bądź”, „zatem”, „tudzież”, „przeto”, „jednak”, itp.; – zaimka zwrotnego: „się”.
Można stosować: – wyrazy: „ponieważ”, „po czym”, „póki”, „przeto”.
Opowiadanie „Miłość z literką w tle” należy przesłać na adres: b.szkolnasp4@gmail.com
Na Wasze opowiadania czekamy do 16 lutego br. do godz. 18.00.

Dodaj komentarz