Uwaga! Konkurs biblioteczny!

Zapraszam uczniów kl. IV – VIII  do wzięcia udziału w konkursie literackim:

„List do czytelnika”

Cele konkursu:
• promowanie tradycyjnej formy korespondencji,
• zachęcanie do czytelnictwa poprzez ukazanie sylwetek bohaterów literackich,
• kształtowanie umiejętności pisania dłuższych form literackich,
Warunki uczestnictwa:
• uczestnik konkursu ma za zadanie napisanie listu prywatnego do czytelnika w imieniu swojej ulubionej (dowolnie wybranej) postaci literackiej, w którym powinny znaleźć się odniesienia do sytuacji bohatera, jego życia, działalności, wątków z nim związanych,
• praca nie powinna być dłuższa niż 2 strony formatu A4,
• list powinien spełniać wszystkie wymogi formalne, tzn. (umowne dane adresata, nadawcy, projekt znaczku, prawidłowo zaadresowana koperta),
• list powinien być napisany odręcznie, w estetyczny, czytelny sposób,
• do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę klasy.
Terminy:
• zdjęcia pracy konkursowej (koperta + list) należy przesłać do dnia 31 marca 2021 r. na adres biblioteki szkolnej b.szkolnasp4@gmail.com
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 kwietnia 2021 r.,
• Zwycięzcy otrzymają punkty dodatnie do zachowania (tzw. „podium”).
Kryteria oceny:
• spełnienie wymogów formalnych listu,
• zgodność z tematem,
• oryginalne ujęcie tematu,
• poprawność językowa,
• ogólna estetyka pracy.
Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursu oraz na publikację fotografii prac konkursowych na stronie biblioteki szkolnej.
Joanna Freliga

Dodaj komentarz