Ogólnopolski program edukacyjny „Wychowanie przez czytanie”

Informujemy, że nauczyciel bibliotekarz będzie realizować program edukacyjny „Czytanie przez wychowanie”, który jest skierowany do uczniów klas V–VIII szkół podstawowych. Jego celem jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Nauczyciel zapozna uczniów z uniwersalnymi wartościami moralnymi, takich jak: szacunek, uczciwość, odwaga cywilna, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość czy mądrość, poprzez lekturę opowiadań uznanych polskich autorów ze zbioru Gorzka czekolada t. 1 i 2. Ostatnim etapem Programu WpC jest tworzenie przez max. 10 uczniów krótkich prezentacji multimedialnych na temat wybranej przez siebie wartości moralnej.

Joanna Freliga

Dodaj komentarz