„Biblioteka marzeń” – konkurs plastyczno-techniczny kl.1-8

1.ORGANIZATOR
Biblioteka szkolna (bibliotekarz – Joanna Freliga)
2. CELE KONKURSU
• Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
• Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci
i młodzieży.
• Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.
• Doskonalenie sprawności manualnych.
• Promowanie biblioteki książkowej, kolekcjonowania książek w domach.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów naszej szkoły: kl. 1-8
Oceniany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
• 1-3
• 4-8

Zadaniem uczestników kl. I-III jest stworzenie plakatu promującego bibliotekę. Praca plastyczna ma przedstawiać „bibliotekę” książkową. Niekoniecznie musi przedstawiać bibliotekę szkolną, lecz ukazać projekt miejsca, w którym znajdują się książki . Praca może być wykonana dowolną techniką (np. malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Format: A3.

Zadaniem uczestników kl. IV-VIII jest stworzenie tzw. „biblioteki w pudełku”. . Praca może być ozdobiona dowolną techniką (np. malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Format: pudełko o dowolnych wymiarach (inwencja autora).

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę. Na odwrocie każdej pracy (plakatu/pudełka) należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.

Prace konkursowe składamy w bibliotece szkolnej do 29 października 2021 r.

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone 3 listopada br.

Zwycięzcy otrzymają punkty dodatnie z zachowania.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

Joanna Freliga

Dodaj komentarz