Otrzymaliśmy wsparcie w ramach NPRC 2.0 na lata 2021-2025

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała w 2022 roku wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach wsparcia otrzymamy 15 000 zł (z czego 12 000 zł – rządowe wsparcie, a 3000 zł – wkład własny miasta). Program ma na celu przede wszystkim wzbogacenie księgozbioru biblioteki o nowości wydawnicze oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 Joanna Freliga

Dodaj komentarz