Rok szkolny 2017/2018

 

05/07/2018

REGULAMINY KONKURSÓW BIBLIOTECZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KONKURS POETYCKI

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
  w Gorzowie Wielkopolskim.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-7. Finalistów wybiorę spośród dwóch kategorii: 1-3
  oraz 4-7.
 3. Uczestnicy mają za zadnie napisać wierszyk o bibliotece i jej pracownikach.
 4. Cele konkursu:
 • zachęcenie uczestników do promocji biblioteki,
 • rozwijanie zdolności polonistycznych oraz wyobraźni uczniów,
 • promowanie biblioteki szkolnej,
 1. Pracę należy przygotować na kartce A4.
 2. Ocenie pracy podlegać będzie: sposób wykonania pracy, estetyka, poprawność językowa, obecność rymów. Gotowe prace należy dostarczyć do 25 maja br.. do biblioteki.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 maja br..(długa przerwa) w bibliotece.
 1. Każda praca musi być opisana (imię i nazwisko uczestnika, klasa, zgoda na publikację pracy – podpis rodzica na pracy dziecka). Wszystkie dostarczone prace  zostaną zamieszczone na stronie biblioteki szkolnej. Najlepsze prace wezmą udział w konkursie organizowanym z okazji 6 urodzin Lustra Biblioteki.
 2. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.