Rok szkolny 2017/2018

KONKURS PLASTYCZNY
NA PLAKAT

„Moje Centrum Kultury”

(promujący bibliotekę)

Dla klas I-VII

 1. ORGANIZATOR

Biblioteka szkolna (bibliotekarz – Joanna Freliga)

 1. CELE KONKURSU
 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
 • Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci
  i młodzieży.
 • Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.
 • Doskonalenie sprawności manualnych.
 • Promowanie bibliotek szkolnych.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów naszej szkoły: kl. I-VII.

Oceniany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I-III
 • IV-VII

Zadaniem uczestników jest stworzenie plakatu promującego bibliotekę szkolną. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Format: A3 lub większy.

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię
i nazwisko autora projektu, klasę.

Podpisane prace składamy w bibliotece szkolnej do 20 października 2017r.

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone na koniec października.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!