Rok szkolny 2017/2018

Biblioteka szkolna

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
w Gorzowie Wielkopolskim

organizuje konkurs wiedzy

FLAGI PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 4
  im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV– VII.
 3. Cele konkursu:

– utrwalenie w pamięci symboli narodowych,

– poszerzanie zainteresowań uczniów,

– rozwijanie świadomości społecznej i obywatelskiej uczniów.

 1. Zadanie uczniów polegać będzie na poprawnym wskazaniu, jak największej ilości poprawnych odpowiedzi. Forma testu: zamknięta. W każdym zadaniu możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź.
 2. Czas na wykonanie zadania: 15 minut.
 3. Konkurs odbędzie się 5 października 2017 r. tuż przed lekcjami
  (7.45-8.00).
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31.10.2017 roku. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy dostaną dyplomy pamiątkowe.