Rok szkolny 2017/2018

04/06/2018

Biblioteka szkolna
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim

organizuje:

SZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY

Moi przodkowie – historia niezapomniana

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 4
  im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VII.
 3. Temat pracy konkursowej: „Moi przodkowie – historia niezapomniana”
 4. Cele konkursu:

– zachęcenie uczestników do poznania przeszłości swoich przodków,

– utrwalenie pamięci o przodkach oraz na zaprezentowanie ich historii w szerszym gronie,

– poszerzanie zdolności uczniów w obsłudze programów komputerowych,

– rozwijanie wyobraźni uczniów.

 1. Pracę należy przedstawić w formie prezentacji multimedialnej (zdjęć, elementów
  graficznych, filmów, utworów muzycznych opatrzonych odpowiednim komentarzem tekstowym, maksymalnie 10 slajdów). Dostarczone prezentacje muszą być zapisane
  w formacie ppt. lub pptx. na płycie CD lub DVD. W pracy można wykorzystać
  tylko te fotografie, elementy graficzne, filmy, utwory muzyczne oraz teksty
  które są autorstwa uczestnika lub zostały udostępnione za zgodą innych autorów. Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu. Każdy dostarczony nośnik / plik powinien zawierać następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz klasę.
 2. Spośród prac konkursowych wykonanych przez uczniów, komisja wyłoni trzy najlepsze prace, które zostaną zaprezentowane na ekranie w holu szkoły. Prace oceniane będą
  pod kątem wartości wizualnej oraz merytorycznej.
 3. Gotowe prace należy dostarczyć do 27 kwiecień 2018 r. do biblioteki.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 maja 2018r. (długa przerwa) w bibliotece.
 5. . Uczestnik zgłaszając pracę do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanej pracy w publikacjach i działaniach promocyjnych szkoły. Wszystkie dostarczone prace nie będą zwracane uczestnikom oraz zostaną zamieszczone na stronie biblioteki szkolnej.
 6. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.