Rok szkolny 2017/2018

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Album mojej rodziny

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 4
  im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III.
 3. Temat pracy konkursowej: „Album mojej rodziny”
 4. Cele konkursu:

– zachęcenie uczestników do poznania przeszłości swoich przodków,

– utrwalenie pamięci o przodkach,

– rozwijanie zdolności manualnych oraz wyobraźni uczniów.

 1. Pracę należy przedstawić w formie albumu plastycznego, technika pracy: dowolna.
 2. Ocenie pracy podlegać będzie: sposób wykonania pracy, forma plastyczna,
  liczbę pokoleń, wykorzystane materiały i źródła (fotografie rodzinne,
  zdjęcia przedstawiające pamiątki po przodkach). W albumie można
  wykorzystać maksymalnie 10 kartek.
 3. Gotowe prace należy dostarczyć do 27 kwietnia 2018 r. do biblioteki.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 maja 2018 r.(długa przerwa) w bibliotece.
 5.  Każda praca musi być opisana (imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, zgoda na publikację pracy
  – podpis rodzica na pracy dziecka). Wszystkie dostarczone prace  zostaną zamieszczone na stronie
  biblioteki szkolnej.
 6. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.