Rok szkolny 2017/2018

03/02/2018

 

Regulamin konkursu na film krótkometrażowy

„Moja pasja…”

 1. Zasady uczestnictwa:

1) Konkurs skierowany jest do uczniów kl. 4-7.

2) Każdy uczestnik może oddać jedną pracę konkursową.

3) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie
wraz z filmem prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów:

 1. a) karta uczestnika, którą wypełnia autor filmu, a podpisuje rodzic lub opiekun prawny uczestnika wyrażając zgodę na udział w konkursie oraz w przypadku wygranej, opublikowanie materiału na stronie szkoły w celach promocyjnych. Załącznik 
 2. Celem konkursu jest:

– zwiększenie wiedzy oraz ukształtowanie świadomości uczniów
o rozsądnych sposobach spędzania czasu wolnego,

– kształtowanie umiejętności selekcji informacji i  korzystania
z różnorodnych źródeł,

– rozwijanie wyobraźni przestrzennej podczas posługiwania się sprzętem elektronicznym,

– próba zapoznania uczniów z pracą reżysera, scenarzysty.

 • Praca konkursowa:

1) Uczestnicy konkursu przedstawiają, zapisaną na płycie CD-R lub DVD-R, jedną pracę  konkursową, którego czas projekcji trwa maksymalnie do 15 minut;

2) Film musi zawierać następujące parametry:

 1. a) rozdzielczość: dowolna,
 2. b) dopuszczalny format: AVI, MP4, WMV,
 3. c) maksymalny rozmiar filmu: film musi zmieścić się na jednej płycie DVD (4,7 GB), albo dostarczony na dysku przenośnym.

3) Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji (np. filmu reportażowego, teledysku) oraz technice (np. animacji) z wykorzystaniem dowolnego sprzętu (telefon, aparat, kamera);

4) Film nie może naruszać praw autorskich oraz praw do prywatności osób trzecich.

5)Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

 1. Prace należy składać w bibliotece szkolnej
  do 23 marca 2018 r. (plik musi być podpisany imieniem
  i nazwiskiem oraz klasą).
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 26 marca 2018r.
 3. Ocenie będzie podlegać:

– prezentacja tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

– oryginalne ujęcie tematu,

– estetyka i efekt wizualny,

– poprawność językowa,

– techniczna poprawność wykonania.

 1. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani dyplomami.
 3. Z konkursu wykluczone będą prace kopiowane.