Rok szkolny 2017/2018

Z okazji zbliżającego się Dnia Postaci z Bajek
Biblioteka szkolna organizuje konkurs 
NAJLEPSZY KOSTIUM
„BAŚNIOWA POSTAĆ ” – KL 1-3
„POSTAĆ LITERACKA” KL 4-7
Regulamin Konkursu
 1. Organizatorem jest Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
  w Gorzowie Wielkopolskim.
 2. Cele Konkursu
 • popularyzowanie literatury dziecięcej i młodzieżowej,
 • kształtowanie pomysłowości i kreatywności,
 • promowanie czytelnictwa,
 • angażowanie społeczności szkolnej we wspólnej sprawie.
 1. Zasady udziału w Konkursie
 2. Konkurs skierowany jest dla :

– uczniów klas I- III szkoły podstawowej oraz nauczycieli,

– uczniów klas IV-VII oraz nauczycieli.

 1. Każdy uczestnik może zaprezentować tylko jeden strój.
 2. Dopuszcza się wykonanie przebrania z dowolnych materiałów, można do niego wykorzystać różnego rodzaju rekwizyty wg pomysłu autora. Oceniana będzie pomysłowość.

 

Bardzo ważne: Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiedzą na temat wybranej przez siebie postaci. Każdy uczestnik powinien mieć naklejkę, karteczkę (z swoim imieniem i nazwiskiem oraz imię (przezwisko) prezentowanego bohatera – np. s. baśniowy – Anna Kowalska/Czerwony Kapturek,
s. literacki – Anna Kowalska/Henryk Sienkiewicz, Krzysztof Kowalski/Willy Wonka).

 

Baśniowe postaci są zarezerwowane dla uczniów kl. 1-3. Klasy starsze mają troszeczkę utrudnione zadanie, gdyż muszą wybrać autorów lub postaci z lektur szkolnych lub książek dla młodzieży. W obu przypadkach uczestnicy mają ogromny literacki wybór.

 1. Ocenie zostanie poddana: pomysłowość, estetyka i technika wykonania stroju
  oraz wkład pracy.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.10. br.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  i rozpowszechnianie wizerunku w związku z Konkursem, w tym na publikację swoich danych osobowych
  i wizerunku na stronie internetowej szkoły oraz biblioteki/świetlicy.

 

 1. Miejsce i czas Konkursu:

Przebranie zostanie ocenione z okazji obchodów Dnia Postaci z Bajek, wedle dwóch kategorii wiekowych:

Klasy 1-3  – 23 października 2017 r. Nauczyciel – bibliotekarz odwiedzi poszczególne klasy i sfotografuje przebranych uczniów oraz całe klasy (wg planów poszczególnych klas na pierwszej lekcji).

Klasy 4-7 – 24 października 2017 r. Starsze klasy proszone są o przyjście do biblioteki szkolnej w celu zaprezentowania przebrania wybranej postaci (wyłącznie na przerwach lub tuż przed rozpoczęciem
lekcji). Na długiej przerwie (12.20-12.40) przewidziana jest sesja klasowa kl. 4-7. O miejscu zbiórki uczniowie
zostaną poinformowani.

 1. Nagrody
 • Zostanie wyłonione podium zwycięzców za najładniejsze przebranie w dwóch kategoriach:
 1. a) baśniowa postać,
 2. b) postać literacka

oraz zostaną wyróżnione dwa indywidualne – honorowe miejsca: dla klasy oraz nauczyciela podyktowane największym zaangażowaniem.

 • Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
 • Dodatkowych informacji o Konkursie udziela biblioteka szkolna.