Rok szkolny 2017/2018

KONKURS PLASTYCZNY
LOGO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Dla klas IV-VII

  1. ORGANIZATOR

Biblioteka szkolna (bibliotekarz – Joanna Freliga)

  1. CELE KONKURSU
  • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
  • Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci
    i młodzieży.
  • Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.
  • Doskonalenie sprawności manualnych.
  • Promowanie bibliotek szkolnych.
  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów naszej szkoły: kl. IV-VII.

Zadaniem uczestników jest stworzenie loga biblioteki szkolnej.

Praca może być wykonana dowolną techniką (np. malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Format dowolny.

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię
i nazwisko autora projektu, klasę.

Podpisane prace składamy w bibliotece szkolnej do 20 października 2017r.

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone na koniec października.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!