Ramowy plan dnia – A

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
6:45 – 8:30 Przybycie uczniów do świetlicy szkolnej. Zabawy poranne: gry i układanki stolikowe. Odrabianie zadań domowych według potrzeb.
8:30 – 9:00 Gimnastyka na ,,dzień dobry”. Zabawy ruchowe przy muzyce.
9:00 – 10:00 Zajęcia plastyczno-techniczne rozwijające kreatywność i twórczą postawę uczniów.
10:00 – 10:30 Realizacja zajęć z bloku tematycznego: zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z planem pracy.
10:30 – 13:00 Czas przeznaczony na dowolne gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Dzieci korzystają z zasobów gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy szkolnej. Wyjście na plac zabaw.
13:00 – 13:30 Realizacja zajęć z bloku tematycznego: zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z planem pracy.
13:30 – 14:00 Czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych. Rozwiązywanie łamigłówek, krzyżówek, rebusów, kart pracy przygotowanych przez nauczyciela.
14:00 – 16:00 Dowolne gry i zabawy stolikowe. Zabawy ruchowe w świetlicy szkolnej. Wyjście na plac zabaw. Piątek – dniem filmowym (projekcja wspólnie wybranej bajki).