Ramowy plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

GODZINA

RODZAJ ZAJĘĆ

7.00 – 8.00

 

Przybycie dzieci do świetlicy szkolnej, zajęcia w kącikach zainteresowań, zabawy i gry tematyczne.

8.00 – 9.00

 

Gimnastyka na

„dzień dobry”.

9.00 – 10.00

 

Zajęcia

artystyczne. 

10.00 –11.00

 

Realizacja zajęć z bloku tematycznego.

11.00-12.30

 

Czas na dowolne

gry i zabawy.

12.30 –13.10

 

Realizacja zajęć z bloku tematycznego. 

13.10 –14.00

Wyjście na plac zabaw. Zabawy ruchowe.

14.00 –16.00

 

Odrabianie zadań domowych. Dowolne gry stolikowe i zabawy. Piątek – dniem filmowym (dzień DVD).