Ramowy plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

GODZINA

RODZAJ ZAJĘĆ

7.00 – 8.00

 

Przybycie dzieci do świetlicy szkolnej, zajęcia w kącikach zainteresowań, zabawy i gry tematyczne.

8.00 – 9.00

 

Gimnastyka na „dzień dobry”.

9.00 – 10.00

 

Realizacja zadań z bloku tematycznego.
Grupa III i IV.

10.00 –11.00

 

Zajęcia artystyczne.

11.00-12.00

 

Gry i zabawy stolikowe.

12.00 –13.00

 

Pomoc w odrabianiu prac domowych według potrzeb.

12.45 –13.30

 

Realizacja zadań z bloku tematycznego.
Grupa I i II.

13.00 –14.00

 

Realizacja zadań z bloku tematycznego.
Grupa III i IV.

14.00 –15.00

 

Czas na zabawę i zajęcia dowolne, wyjście na plac zabaw lub dzień DVD (wybrany dzień tygodnia).

15.00 –16.00

 

Gry i zabawy stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu.