O bibliotece

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2016/2017 pracuje w systemie 5 dniowym tj. od poniedziałku do piątku. W godzinach pracy biblioteki szkolnej nauczyciel bibliotekarz realizuje zadania przewidziane w Planie Pracy Biblioteki, m.in.:

 • zachęca uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej i wypożyczania książek,
 • udziela porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
 • przeprowadza lekcje biblioteczne w klasach I-VI,
 • udziela pomocy w odrabianiu lekcji,
 • prowadzi koła zainteresowań,
 • aktualizuje wykaz uczniów i kartoteki czytelników,
 • prowadzi dokumentację biblioteczną,
 • gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory uczniom oraz nauczycielom,
 • prowadzi statystyki biblioteczne,
 • zajmuje się konserwacją zbiorów,
 • dba o estetykę wypożyczalni i biblioteki.