ZAPOWIEDZI KONKURSÓW

JUŻ WKRÓTCE…

Wstępne zgłoszenia można dokonywać osobiście w bibliotece szkolnej oraz zdalnie poprzez e-mail: b.szkolnasp4@wp.pl 

KONKURSY CAŁOROCZNE

PIECZĄTKOMANIA! – dla kl.1 – od 4 listopada 2019 r. do 24 stycznia 2020 r.

Zasady konkursu: w listopadzie przy wypożyczaniu książek każdy uczeń z kl.1 otrzyma specjalny dzienniczek, w którym będzie nagradzany za wypożyczenie 5 książek w tygodniu. PIECZĄTKOMANIA trwa od 5 listopada  do 5 lutego 2019 r. Na zakończenie konkursu wytypujemy trzech laureatów, którzy wypożyczą i zbiorą dużą ilość pieczątek. Na zwycięzców czekają dwie nagrody: książka i maskotka.

CZYTAM TYLE KSIĄŻEK, ILE MAM WZROSTU! – dla kl.2-8.

Od listopada 2019 r. do końca kwietnia 2020 r.

Zasady konkursu: uczniowie zainteresowani  udziałem w konkursie powinni wyposażyć się w zeszyt A5 min.96 kartkowy, w którym będą prowadzić listę przeczytanych książek ze wskazaniem ilości stron oraz dodatkowo każda z przeczytanych lektur powinna być w sposób ciekawy przedstawiona (rysunek) wraz krótkim opisem. Zabronione jest przepisywanie z internetu gotowych tekstów. Liczy się inwencja twórcza oraz kreatywność. Uczniowie mają szansę zaznajomić się z elementami reklamy. Najciekawsze zeszyty będą opublikowane na stronie biblioteki szkolnej. Na zakończenie konkursu zostaną wytypowane trzy osoby, którym udało się „przeczytać” samego siebie!

ZACZYTANI! – dla kl.1-8 – trwa przez cały rok szkolny.

Zasady konkursu: zdrowa rywalizacja klasowa oraz indywidualna. Przez cały rok należy wypożyczać książki, które na koniec miesiąca są sumowane przez nauczyciela-bibliotekarza. Przed końcem roku szkolnego wszystkie wypożyczenia klasowe oraz indywidualne są sumowane i wyłaniani są zwycięzcy w dwóch kategoriach: klasowe (kl.1-3 oraz 4-8) i indywidualne (kl.1-3 i 4-8).