Rok szkolny 2018/2019

REGULAMINY KONKURSÓW BIBLIOTECZNYCH 

KONKURS PLASTYCZNO-HISTORYCZNY KL. 4-8

„Poznaj moją rodzinę”

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.
 3. Temat pracy konkursowej: „Poznaj moją rodzinę”.
 4. Cele konkursu:
 • utrwalanie pamięci o przodkach,
 • rozwijanie zdolności manualnych oraz wyobraźni uczniów.
 1. W pracy konkursowej należy przedstawić członków rodziny w formie drzewa genealogicznego (pokoleń), technika pracy: dowolna. 
 2. Ocenie pracy podlegać będzie: sposób wykonania pracy, ilość przedstawionych pokoleń, estetyka pracy.
 3. Format pracy: min. A3 max. A0 (brystol). 
 4. Gotowe prace należy dostarczyć do 20 maja 2019 r. do biblioteki szkolnej.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 maja 2019 r. (długa przerwa) w bibliotece.
 6. Każda praca musi być opisana (imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, zgoda na publikację pracy – podpis rodzica/opiekuna z tyłu pracy dziecka). Wszystkie dostarczone prace  zostaną zamieszczone na stronie biblioteki szkolnej.
 7. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.