Rok szkolny 2018/2019

KONKURS PLASTYCZNY KL. 1-3

„Osoba bliska mojemu sercu”

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III.
 3. Temat pracy konkursowej: „Osoba bliska mojemu sercu”
 4. Cele konkursu:
 • zachęcenie uczestników do wyrażania własnych uczuć,
 • zwrócenie uwagi na wartość relacji interpersonalnej,
 • promowanie szacunku do drugiej osoby,
 • rozwijanie zdolności manualnych oraz wyobraźni uczniów.
 1. W pracy należy przedstawić osobę „bliską twojemu sercu”. Uczestnik przedstawia w dowolny sposób osobę, która odgrywa w jego życiu ważną rolę (rodzina, idol, przyjaciel) w formie albumu plastycznego, technika pracy: dowolna. 
 2. Ocenie pracy podlegać będzie: sposób wykonania pracy, forma plastyczna. Maksymalna objętość pracy: 10 kartek.
 3. Gotowe prace należy dostarczyć do 13 maja 2019 r. do biblioteki.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 maja 2019 r. (długa przerwa) w bibliotece.
 5. Każda praca musi być opisana (imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, zgoda na publikację pracy – podpis rodzica/opiekuna z tyłu pracy dziecka). Wszystkie dostarczone prace  zostaną zamieszczone na stronie biblioteki szkolnej.
 6. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.