Rok szkolny 2018/2019

KONKURS PLASTYCZNY 

Mój ulubiony bohater z utworów Jana Brzechwy

  1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
  2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–III.
  3. Cele konkursu:
– rozwijanie wyobraźni uczestników,
– poszerzanie zainteresowań literackich uczniów
– promowanie czytelnictwa.
  1. Zadanie uczniów:
Przygotować pracę plastyczną przedstawiającą ulubionego bohatera z wybranego utworu Jana Brzechwy (dowolna technika), wymiar pracy: A4 lub A3.
Temat pracy: „Mój ulubiony bohater z utworów Jana Brzechwy”.
Podpisane prace należy składać w bibliotece szkolnej do 11 stycznia  2019 r.
  1. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informację: imię i nazwisko autora projektu i klasę oraz podpis rodzica (zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz opublikowanie pracy na stronie biblioteki szkolnej).
  2. Wyniki konkursów zostaną ogłoszone 28 stycznia 2018 r.
Każdy uczestnik konkursu otrzymuje 5 punktów dodatkowych z zachowania.  Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz 5 punktów dodatkowych z zachowania od biblioteki szkolnej. Uczniowie kl. 1 biorące udział w konkursie czytelniczym „Pieczątkomania” mogą zdobyć dodatkowe pieczątki.
Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!