Rok szkolny 2018/2019

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT ORAZ PRACĘ TECHNICZNĄ

„Biblioteka marzeń” (promujący bibliotekę) dla klas I-VIII

 1. ORGANIZATOR
Biblioteka szkolna (bibliotekarz – Joanna Freliga)
 1. CELE KONKURSU
 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
 • Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci
  i młodzieży.
 • Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.
 • Doskonalenie sprawności manualnych.
 • Promowanie biblioteki książkowej, kolekcjonowania książek w domach.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów naszej szkoły: kl. I-VIII.
Oceniany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
 • I-III
 • IV-VIII
Zadaniem uczestników kl. I-III jest stworzenie plakatu promującego bibliotekę. Praca plastyczna ma przedstawiać „bibliotekę” książkową. Niekoniecznie musi przedstawiać bibliotekę szkolną, lecz ukazać projekt miejsca, w którym znajdują się książki . Praca może być wykonana dowolną techniką (np. malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Format: A3.
Zadaniem uczestników kl. IV-VIII jest stworzenie tzw. „biblioteki w pudełku”. . Praca może być ozdobiona dowolną techniką (np. malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Format: pudełko o dowolnych wymiarach (inwencja autora).
Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.
Na odwrocie każdej pracy (plakatu/pudełka) należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę oraz podpis rodzica – zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz opublikowanie pracy na stronie biblioteki szkolnej.
Prace konkursowe składamy w bibliotece szkolnej do 11 stycznia 2019r.
Wyniki konkursów zostaną ogłoszone 28 stycznia 2019r.
Każdy uczestnik konkursu otrzymuje 5 punktów dodatkowych z zachowania.  Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz 5 punktów dodatkowych z zachowania od biblioteki szkolnej. Uczniowie kl. 1 biorące udział w konkursie czytelniczym „Pieczątkomania” mogą zdobyć dodatkowe pieczątki.
Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!