Rok szkolny 2018/2019

Biblioteczne DYKTANDO z humorem dla kl. 5-8

ORGANIZATORZY:
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 ( nauczyciel-bibliotekarz – Joanna Freliga)
CELE DYKTANDA:
 • Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny.
 • Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych.
 • Podejmowanie współzawodnictwa uczniowskiego.
PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY:
Zgłoszenia należy dokonać w bibliotece szkolnej do  7 stycznia 2019 r.
 • Konkurs jest adresowany do uczniów kl. V- VIII .
 • Ilość miejsc w dyktandzie jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Lista uczestników zostanie zamieszczona na stronie biblioteki dnia 9 stycznia 2019r.
Konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej 11 stycznia 2019r. Godzina zostanie uzgodniona
po skompletowaniu grupy i ogłoszona wraz z listą uczestników.
 • Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, słowniki itp.).
 • Oceniana będzie ortografia i interpunkcja oraz zbieżność tekstu z oryginałem.
 • Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
 • Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany
  na niekorzyść piszącego.
 • Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
 • W poprawkach także nie wolno używać liter drukowanych.
Tytuł BIBLIOTECZNEGO MISTRZA ORTOGRAFII przyznany zostanie uczestnikom, którzy napiszą tekst bezbłędnie. W przypadku braku takich osób tytuł i nagrody otrzymają Ci, którzy popełnią najmniej błędów (max. 4 błędy).
 • Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatora po zakończeniu imprezy.
 • Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji .
 • Tekst ortograficzny zostanie przygotowany przez nauczyciela bibliotekarza.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 stycznia 2019 r. w formie mailowej b.szkolnasp4@wp.pl lub osobiście w bibliotece szkolnej.