Rok szkolny 2018/2019

10/23/2018

Biblioteka szkolna

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza 
w Gorzowie Wielkopolskim

organizuje konkurs wiedzy

II edycja

Świadomy Europejczyk

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 4
  im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV– VIII.
 3. Cele konkursu:

– utrwalenie w pamięci symboli narodowych państw członkowskich Unii Europejskiej,

– wykazanie się wiedzą geograficzną, historyczną oraz społeczną,

– poszerzanie zainteresowań uczniów,

– rozwijanie świadomości społecznej i obywatelskiej uczniów.

 1. Zadanie uczniów polegać będzie na poprawnym wskazaniu, jak największej ilości poprawnych odpowiedzi. Forma testu: zamknięta. W każdym zadaniu możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź.

 2. Zakres pytać: flagi, zabytki, oraz tradycyjne potrawy państw członkowskich Unii Europejskiej, „dzień dobry” w językach obcych.

 3. Czas na wykonanie zadania: 45 min.

 4. Konkurs odbędzie się  7 listopada 2018 r. na pierwszej lekcji.

 5. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o wstępne zgłoszenie udziału w bibliotece szkolnej do 31 października 2018 r.

 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.11.2018 roku. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy dostaną dyplomy pamiątkowe.

 

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT

Moje miejsce kultury” – II edycja

(promujący bibliotekę)

Dla klas I-VIII

 1. ORGANIZATOR

Biblioteka szkolna (bibliotekarz – Joanna Freliga)

 1. CELE KONKURSU
 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
 • Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci
  i młodzieży.
 • Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.
 • Doskonalenie sprawności manualnych.
 • Promowanie bibliotek szkolnych.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów naszej szkoły: kl. I-VIII.

Oceniany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I-III
 • IV-VIII

Zadaniem uczestników jest stworzenie plakatu promującego bibliotekę szkolną. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Format: A3 lub większy.

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię
i nazwisko autora projektu, klasę oraz podpis rodzica (zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz opublikowanie pracy na stronie biblioteki szkolnej).

Podpisane prace składamy w bibliotece szkolnej do 5 listopada 2018 r.

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone 6 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!