Rok szkolny 2018/2019

Biblioteka szkolna 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza 
w Gorzowie Wielkopolskim

organizuje konkurs

Polak w Europie

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–III.
 3. Cele konkursu:

utrwalenie pamięci o symbolach narodowych,

poszerzanie zainteresowań uczniów,

– rozwijanie wyobraźni twórczej,

rozwijanie świadomości społecznej i obywatelskiej uczniów.

 1. Zadanie uczniów:

Przygotować pracę plastyczną przedstawiającą zalety bycia Europejczykiem (dowolna technika), wymiar pracy: A4.

Temat pracy: „Polak w Europie”. Podpisane prace należy składać w bibliotece szkolnej do 9 listopada 2018 r.

 1. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informację: imię i nazwisko autora projektu i klasę oraz podpis rodzica (zgoda na opublikowanie pracy na stronach internetowych szkoły).

 2. Wyniki konkursów zostaną ogłoszone 13 listopada br.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

Moja Wakacyjna przygoda

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–III.
 3. Cele konkursu:

rozwijanie wyobraźni uczestników,

poszerzanie zainteresowań uczniów,

– promowanie czytelnictwa.

4. Zadanie uczniów:

Przygotować pracę plastyczną przedstawiającą przygodę wakacyjną z książką (dowolna technika), wymiar pracy: A3.

Temat pracy: „Moja wakacyjna przygoda”. Podpisane prace należy składać
w bibliotece szkolnej do
31 października 2018 r.

 1. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informację: imię i nazwisko autora projektu i klasę oraz podpis rodzica (zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz opublikowanie pracy na stronie biblioteki szkolnej).
 2. Wyniki konkursów zostaną ogłoszone 5 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!