2019/2020

 

„Pomocnicy biblioteki” uczestniczący w zajęciach koła bibliotecznego 16 grudnia br. zorganizowali wspólnie z nauczycielem-bibliotekarzem spotkanie świąteczne w naszej bibliotece.  Każdy z uczniów przyniósł coś słodkiego. Uczniowie wymienili się drobnymi upominkami. Zwieńczeniem spotkania była niespodzianka w postaci gorącego posiłku – pizzy. Nauczyciel-bibliotekarz z całego serca podziękował zebranym osobą  za pomoc na rzecz szkoły oraz biblioteki. Spotkanie przebiegło w radosnej i świątecznej atmosferze. Z każdym rokiem grono bibliotecznej rodziny nam się powiększa, co budzi w naszych sercach wielki sentyment oraz podziw. Przy okazji bardzo dziękuję uczniom oraz ich rodzicom za poświęcony czas oraz wywiązywanie się z zadań, ponieważ bez nich niewiele dałoby się zrobić. Codziennie staramy się uczyć dzieci, że obecność oraz wzajemna pomoc jest czymś istotnym oraz potrzebnym w naszym życiu.
Joanna Freliga