Rok szkolny 2019/2020

2019-12-05

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT

Moje miejsce kultury” – II edycja

(promujący bibliotekę)

Dla klas I-VIII

 1. ORGANIZATOR
Biblioteka szkolna (bibliotekarz – Joanna Freliga)
 1. CELE KONKURSU
 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
 • Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci
  i młodzieży.
 • Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.
 • Doskonalenie sprawności manualnych.
 • Promowanie bibliotek szkolnych.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów naszej szkoły: kl. I-VIII.
Oceniany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
 • I-III
 • IV-VIII
Zadaniem uczestników jest stworzenie plakatu promującego bibliotekę szkolną jako miejsca kultury. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Format: A3 lub większy.
Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.
Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię
i nazwisko autora projektu, klasę
oraz podpis rodzica.
Podpisane prace składamy w bibliotece szkolnej do  13 grudnia 2019 r.
Zwycięzcy z kl. 1-3 otrzymają punkty dodatnie z zachowania  (za I i II miejsce – 4 pkt., za III miejsce – 3 pkt.)
Zwycięzcy z kl. 4-8 otrzymają punkty dodatnie z zachowania  (za I i II miejsce – 9 pkt., za III miejsce – 8 pkt.)
Wyniki konkursów zostaną ogłoszone 16 grudnia 2019r.
Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!