Podstawowe informacje – A

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła otrzymała środki na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3”. Otrzymaliśmy 15 000 zł (z czego 12 000 zł – rządowe wsparcie, a 3000 zł – wkład własny szkoły). Program ma na celu przede wszystkim wzbogacenie księgozbioru biblioteki o nowości czytelnicze dla dzieci i młodzieży, w tym również lektury.

Pages: 1 2