ANEKS DO REGULAMINU PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19 – A

 1. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku

Poniedziałek 8:00-14:30

Wtorek 8:00-14:00

Środa 8:00-14.00

Czwartek 8:00-14:00

Piątek 8:00-13:30

 1. W bibliotece może jednocześnie przebywać 3 uczniów (wypożyczający/odwiedzający).
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki myje ręce / dezynfekuje ręce.
 3. Obsługa czytelnika ograniczony dostęp do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 4. Łącznicy z biblioteką (każda klasa powinna wytypować jednego ucznia) są zobowiązani dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę zamówień”. Nauczyciel przygotowuje wcześniej zamawiane egzemplarze, dzięki czemu skróci się czas wypożyczania książek. Zamówione-dostępne książki będzie można odebrać kolejnego dnia. Informację o dostępności materiałów nauczyciel-bibliotekarz przekazuje łącznikowi z biblioteką w momencie otrzymania „klasowej listy zamówień”.
 5. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. Książki podaje nauczyciel-bibliotekarz.
 6. Bibliotekarz w maseczce przyjmuje od czytelnika zwróconą książkę i umieszcza ją w wyznaczonym miejscu w bibliotece.
 7. Nauczyciele umożliwiają uczniom kl.1-3 wypożyczanie oraz zwracanie książek w trakcie zajęć lekcyjnych (zob. punkt nr 3).
 8. Regulamin biblioteki oraz regulamin wypożyczania podręczników został dostosowany do prowadzenia swojej działalności w okresie epidemii.
 9. O wszelkich akcjach organizowanych przez nauczyciela-bibliotekarza uczniowie będą informowani poprzez stronę biblioteki oraz dziennik elektroniczny (w zakładce – ogłoszenia). Większość wydarzeń bibliotecznych będzie organizowana w trybie zdalnym, aby nie tworzyć skupisk w bibliotece szkolnej.
 10. Zwracanie książek:
 • połóż książkę w kartonie z napisem „kwarantanna książek”
 • podaj imię, nazwisko i klasę
 • podaj numer inwentarzowy książki.
 1. Zwracane egzemplarze są wyłączone z wypożyczania na 2 dni – podlegają kwarantannie.
 2. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki zwrócone przez uczniów.
 3. Wypożyczenie oraz zwrot książki odbywa się przy ladzie lub w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu z zachowaniem min. dystansu 1,5 metra.
 4. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (nie rzadziej niż co godzinę).
 5. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia, krzesła.
 6. W związku z sytuacją epidemiczną wstrzymuje się do odwołania:
 • wolny dostęp do półek,
 • brak możliwości korzystania z komputerów, drukarki, kserokopiarki.
 1. Wszelkie pytania/zamówienia książek można kierować poprzez dziennik elektroniczny do nauczyciela-bibliotekarza – Joanny Freligi.
 2. Dokumenty przeznaczone do druku lub skopiowania będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej po uprzednim przesłaniu na e-mail: bszkolnasp4@gmail.com