WYNIKI KONKURSU „HERB MŁODEGO EKOLOGA”

Wyniki konkursu:

* nagrody otrzymują: Mikołaj Kleist 1c, Karolina Wydłowska 5c, Zosia Sikorska 6c

*wyróżnienia otrzymują: Kaja Bukowska 2a, Ola Mucha-Sieroń 1a, Oliwia Michalak 5a, Hanna Jankowska 3a.


Serdecznie wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy! 🙂

Po odbiór nagród i dyplomów zapraszamy do świetlicy szkolnej dnia    8 maja.

Julita Madalińska

„List do żołnierza” na lekcjach bibliotecznych

Uczniowie kl. IV d oraz IV c uczestniczyli w lekcji bibliotecznej poświęconej wolności i jej granicą. Podczas lekcji uczniowie w sposób świadomy wypowiadali się odnośnie swoich praw oraz wyrażali szacunek do rodziców, którzy ich wolność kontrolują. Jednomyślnie uczniowie zauważyli, że rodzice nie posiadają całkowitej, niekontrolowanej wolności. W codziennym życiu każdy jest ograniczony prawem oraz zasadami, którym musi się podporządkować. Postępując w taki sposób zapewnia sobie oraz bliskim bezpieczeństwo.

Joanna Freliga