Sztokholm – w ramach akcji „Miasta, Miasta” organizowanej przez BP WOM w Gorzowie Wielkopolskim

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek biblioteka dołączyła do akcji zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną ,,Miasta! Miasta!”. Każda szkoła biorąca udział wylosowała jedno miasto, u nas był to Sztokholm. „Pomocnicy biblioteki” z kl.4-6 wspólnie z nauczycielem przygotowali plakat przedstawiający Sztokholm – stolicę Szwecji. W pracy wykorzystaliśmy zdjęcia oraz informacje zaczerpnięte ze źródeł internetowych – wikipedia, pixabay.com. Przy tworzeniu plakatu rozmawialiśmy o podróżach i miejscach, które dotychczas zdołali odwiedzić nasi uczniowie. Okazało się, że nasi uczniowie są podróżnikami z krwi i kości, zwiedzili wiele europejskich stolic. Dodatkowo uczennice: Julia Freliga 8c i Anna Freliga 2a, przesłały nauczycielowi zdjęcia zrobione podczas wycieczki w Bałtyckim Parku Miniatur, które przedstawiają miniaturowe szwedzkie zabytki. Ponadto w ramach akcji „Miasta, Miasta” zorganizowaliśmy również konkurs pt. „Mapa Szwecji” dla kl. 1-8, w którym wzięli udział: Jan Szkółka kl.2a, Aleksandra Szkółka kl.2a, Julia Kołodziejczak kl.8b.

Bardzo dziękujemy Bibliotece Pedagogicznej za możliwość udziału w wyzwaniu oraz podróży po zakątkach Sztokholmu!

Joanna Freliga

Konkurs biblioteczny „Żywa okładka książki” dla kl.I-VIII

Cele konkursu:

 • popularyzacja kreatywności i wyobraźni uczestników,
 • zachęcenie uczniów do twórczej aktywności,
 • wykorzystanie w praktyce pracy z nowymi technologiami.

Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiej fotografii inspirowanej okładką wybranej książki.

2. Wybrana okładka książki oraz zdjęcie stworzone „żywej okładki” powinno przedstawiać człowieka lub grupę ludzi.

3. Do „żywej okładki” należy dołączyć zdjęcie oryginału (okładki książki).

4. Konkurs skierowany jest do uczniów kl.I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

5.Termin zgłaszania prac do 27 maja 2022 r.

6. W nazwie pliku musi znaleźć się imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz klasa.

7. Zdjęcie konkursowe oraz zdjęcie oryginalne okładki należy przesłać pocztą na adres: b.szkolnasp4@gmail.com

8. W treści wiadomości należy wpisać swoje dane: imię, nazwisko, klasa

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 czerwca 2022 r. na stronie biblioteki.

10.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania.
11.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.
12.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/praca jest jego autorstwa.
13.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
14.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.
15. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
16. Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Joanna Freliga

 

„Miasta! Miasta!” – udział w podróżniczym wyzwaniu zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Gorzowie Wielkopolskim

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek świetlica dołączyła do akcji zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną ,,Miasta! Miasta!”. Każda szkoła biorąca udział wylosowała jedno miasto, u nas była to Barcelona. Uczniowie z klas trzecich uczęszczający do świetlicy szkolnej wspólnie z nauczycielem przygotowali plakaty zawierające najważniejsze informacje i najciekawsze zabytki omawianego państwa. W pracy wykorzystaliśmy fotografie i wiedzę dostępną na stronach internetowych – mapa, wikipedia.

Dziękujemy Bibliotece Pedagogicznej za możliwość udziału w wyzwaniu!

Julita Zamłynna

„Twój szczęśliwy numerek książki” – akcja promująca czytelnictwo

Informujemy, że w przyszłym tygodniu odbędzie się akcja biblioteczna „Twój szczęśliwy numerek”, w ramach której za wylosowany numerek będzie można odebrać babeczkę.  „Szczęśliwy numerek” będzie wywieszony na drzwiach biblioteki szkolnej. W loterii numerków będą brane pod uwagę dwie kategorie wiekowe: kl.1-3 oraz kl.4-8. Każdego dnia podczas trwania akcji wylosujemy 20 numerów książek, które znajdują się pod pieczątką naszej biblioteki szkolnej.
Uwaga! Bardzo ważne: babeczkę będzie można odebrać tylko i wyłącznie tego samego dnia. W kolejny dzień będą obowiązywać nowe „szczęśliwe numerki”. Dlatego prosimy o zachowanie czujności i przygotowanie księgozbioru, aby w danym dniu okazać dowód w postaci książki, że „szczęśliwy numerek” jest właśnie Twój! Wylosowane kartki z numerami nie wracają do puli numerów.
Akcja będzie trwała od 17 maja do 20 maja br.
Serdecznie zapraszam do udziału w akcji!
Joanna Freliga

,,Niezapominajki to są kwiatki z bajki!”

,,Niezapominajki
to są kwiatki z bajki!
Rosną nad potoczkiem,
patrzą rybim oczkiem.

Gdy się płynie łódką,
Śmieją się cichutko
I szepcą mi skromnie:
Nie zapomnij o mnie”

Święto Niezapominajki jest świętem przyrody, które ma na celu propagowanie ochrony środowiska, ale również przypomina nam, aby pamiętać o ważnych chwilach w życiu i osobach. Dziś w świetlicy szkolnej uczniowie zadbali o symboliczny element ubioru i wykonali opaski z niezapominajką. W tym dniu każdy otrzymał dobre słowo od swoich rówieśników.

Julita Zamłynna

Konkurs informatyczny „Na luzie z lekturą obowiązkową” dla kl.5-8

I. Cel konkursu:
– rozwijanie umiejętności informatycznych,
– utrwalanie wiadomości z lektur szkolnych,
– popularyzacja kreatywności i wyobraźni uczestników,
– zachęcenie uczniów do twórczej aktywności,
– wykorzystanie w praktyce pracy z programem biurowym.
II. Zasady uczestnictwa:
1. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Konkurs obejmuje dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczniowie klas V –VI
II kategoria – uczniowie klas VII -VIII
3. Tematyka konkursu: tematyka konkursu winna koncentrować się wokół tematu pracy konkursowej „Na luzie z lekturą obowiązkową”
4.Pracę należy wykonać w programie biurowym PowerPoint lub z poziomu własnego dysku Google (Prezentacje Google).
5.Prezentacja powinna składać się z maksymalnie 10 slajdów.
6.Plik konkursowy powinien być podpisany imię_nazwisko_klasa.
7. Prace należy przesłać do dnia 27 maja 2022r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 30 maja 2022 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
8. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
– sposób ujęcia tematu,
– walory artystyczne (animacja, przejścia),
– warsztat pracy,
– poprawność językowa,
– interpretacja własna.
9. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
10. Prace konkursowe należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do 27 maja 2022 r., na adres mailowy Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim:
b.szkolnasp4@gmail.com
11.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania oraz dodatkową ocenę z informatyki.
12.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.
13.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs praca jest jego autorstwa.
14.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
15.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

Joanna Freliga

Dziękujemy za udział w akcji „Cegiełka czytelnicza”!

W ramach akcji bibliotecznej „Cegiełka czytelnicza” wzbogacono księgozbiór naszej biblioteki szkolnej. Akcja biblioteczna cieszyła się dużym zainteresowaniem. Społeczność szkolna przekazała łącznie 335 woluminów: 130 lektur oraz 260 książek młodzieżowych. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za udział w naszej akcji i przekazanie „cegiełek czytelniczych”! To dzięki Wam na regałach bibliotecznych zagoszczą różnokolorowe książki.  Za udział w akcji każdy uczeń otrzymał punkty dodatnie z zachowania za pracę na rzecz szkoły.

Joanna Freliga

Konkurs biblioteczny dla kl. I-VIII pt. „Mapa Szwecji”

W ramach udziału w akcji „Miasta, Miasta” organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim postanowiliśmy zaprosić Was do udziału w konkursie pt. „Mapa Szwecji”.

I. Cel konkursu:

 • promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie;
 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci
  i młodzieży;
 • poznanie kultury, tradycji oraz zabytków innego kraju,
 • zaangażowanie uczniów w akcję regionalną,
 • promocja regionu,
 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.

II. Zasady uczestnictwa:

1. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:

I kategoria – uczniowie klas I-III
II kategoria – uczniowie klas IV –VI
III kategoria – uczniowie klas VII -VIII

3. Tematyka konkursu: tematyka konkursu winna koncentrować się wokół hasła „Mapa Szwecji”. 

Należy przedstawić w ciekawy i estetyczny sposób mapę Szwecji.

Kontury mapy muszą oddawać rzeczywisty kształt kraju.

Do mapy dopisać/ dołączyć ciekawe informacje dotyczące Szwecji (tj. kultura, literatura, jedzenie, historia, zabytki, atrakcje, filmy, seriale itp.)

4. Prace powinny być wyraźnie podpisane: imię i nazwisko ucznia, klasa.

5. Forma i technika pracy: dowolna.
6. Praca konkursowa powinna być podpisana.
7. Zdjęcia prac należy przesłać do dnia 18 maja 2022r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 19 maja 2022 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
8. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
– sposób ujęcia tematu,
– walory artystyczne,
– warsztat pracy,
– interpretacja własna.
9. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

10. Zdjęcia prac konkursowych należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do 18 maja 2022 r., na adres mailowy Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim:

b.szkolnasp4@gmail.com

11.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania.

12.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.

13.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/praca jest jego autorstwa.

14.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

15.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.

Joanna Freliga

Ostatnie zajęcia z projektem ,,Czytanie ma moc”

Uczniowie uczestniczyli w ostatnim spotkaniu z projektem czytelniczym ,,Czytanie ma moc”. Pracowaliśmy dzisiaj nad budowaniem relacji społecznych poprzez pracę w parach. Czytaliśmy fragmenty książki A. Chmielewskiego i E. Zambrzyckiej-Kościelnickiej ,,Kosmiczne wyzwania”, budowaliśmy wieżę z makaronu oraz poznaliśmy złote zasady dobrej nauki. Na koniec zajęć powstał termometr uczuć, który pełnił funkcję ewaluacji projektu. Jak widać, uczniom bardzo podobały się spotkania. Była to niesamowita przygoda, która rozwinęła u dzieci kompetencje kreatywne i artystyczne, wzbogaciła słownictwo oraz rozbudziła pasję czytelniczą. To nie koniec… W następnym roku dołączymy do kolejnej edycji!

Julita Zamłynna