Autor: Julita Zamłynna

Prawa dziecka

W świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia edukacyjne na temat praw dziecka. Każde z nich zostało omówione, uczniowie dowiedzieli się także, gdzie mogą szukać pomocy, gdy są one łamane. Odbyła się również projekcja filmu edukacyjnego dotyczącego kultury dzieci z różnych krajów…

Czas wolny na placu zabaw

Ostatnio pogoda sprzyjała spędzaniu czasu na dworze. Uczniowie korzystali z placu zabaw i jego atrakcji oraz szkolnego sprzętu sportowego. Wspólna zabawa sprzyjała zacieśnianiu więzi, a czas spędzony na świeżym powietrzu dodawał wszystkim pozytywnej energii. Julita Zamłynna