O inicjatywie edukacyjnej – A

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim bierze udział w inicjatywie edukacyjnej Laboratoria Przyszłości realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jej celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Wsparcie finansowe dla szkoły wynosi 156 300zł. Do końca 2021 r. zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 117 033,50zł. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności w celu rozwijania kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W 2021 roku zakupiliśmy m.in.: narzędzia, sprzęt do programowania, roboty edukacyjne, modele, sprzęt muzyczny i fotograficzny, tablice ceramiczne do gabinetów lekcyjnych, drukarkę 3d, elektro narzędzia przeznaczone dla uczniów klas starszych. Jest to wyposażenie, które uzupełni bazę dydaktyczną szkoły. Z jego użyciem planujemy zorganizować zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczniowie będą eksperymentować, majsterkować, programować, tworzyć przy użyciu nowoczesnych technologii. Zakupione pomoce będą również wykorzystywane podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych.