Światowy Dzień Pszczół

Wychowankowie naszej świetlicy mieli dziś okazję poznać jaką rolę odgrywają pszczółki w przyrodzie. Zapoznali się z podstawowymi informacjami na ich temat – omawialiśmy stada rozwoju pszczół oraz skupiliśmy się na robotnicach i ich obowiązkach. Odbyła się projekcja filmu edukacyjnego ,,Od nektaru do miodu”, podczas której uczniowie poznali również różne rodzaje miodu. W części plastycznej wspólnymi siłami stworzyliśmy z kartonów ul, powstały też trójwymiarowe pszczółki. 🙂 Bzz… Zajęcia uczniom się bardzo podobały!

Julita Zamłynna

„Twój szczęśliwy numerek” – akcja promująca czytelnictwo

Od 17 maja do 20 maja br. zorganizowaliśmy „Twój szczęśliwy numerek” – wydarzenie promujące czytelnictwo w naszej bibliotece. Akcja polegała na odnalezieniu numeru książki wśród wypożyczonych woluminów. Czytelnik posiadający książkę z wylosowanym numerem z naszej biblioteki mógł otrzymać babeczkę. Z przykrością informuję, że niewielu uczniów sprawdziło numery książek wypożyczonych z naszej biblioteki. Mimo, że akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej, to tak właściwie tylko trzy osoby przyszły okazać książkę ze „szczęśliwym numerkiem”.

Joanna Freliga

Sztokholm – w ramach akcji „Miasta, Miasta” organizowanej przez BP WOM w Gorzowie Wielkopolskim

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek biblioteka dołączyła do akcji zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną ,,Miasta! Miasta!”. Każda szkoła biorąca udział wylosowała jedno miasto, u nas był to Sztokholm. „Pomocnicy biblioteki” z kl.4-6 wspólnie z nauczycielem przygotowali plakat przedstawiający Sztokholm – stolicę Szwecji. W pracy wykorzystaliśmy zdjęcia oraz informacje zaczerpnięte ze źródeł internetowych – wikipedia, pixabay.com. Przy tworzeniu plakatu rozmawialiśmy o podróżach i miejscach, które dotychczas zdołali odwiedzić nasi uczniowie. Okazało się, że nasi uczniowie są podróżnikami z krwi i kości, zwiedzili wiele europejskich stolic. Dodatkowo uczennice: Julia Freliga 8c i Anna Freliga 2a, przesłały nauczycielowi zdjęcia zrobione podczas wycieczki w Bałtyckim Parku Miniatur, które przedstawiają miniaturowe szwedzkie zabytki. Ponadto w ramach akcji „Miasta, Miasta” zorganizowaliśmy również konkurs pt. „Mapa Szwecji” dla kl. 1-8, w którym wzięli udział: Jan Szkółka kl.2a, Aleksandra Szkółka kl.2a, Julia Kołodziejczak kl.8b.

Bardzo dziękujemy Bibliotece Pedagogicznej za możliwość udziału w wyzwaniu oraz podróży po zakątkach Sztokholmu!

Joanna Freliga

Konkurs biblioteczny „Żywa okładka książki” dla kl.I-VIII

Cele konkursu:

  • popularyzacja kreatywności i wyobraźni uczestników,
  • zachęcenie uczniów do twórczej aktywności,
  • wykorzystanie w praktyce pracy z nowymi technologiami.

Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiej fotografii inspirowanej okładką wybranej książki.

2. Wybrana okładka książki oraz zdjęcie stworzone „żywej okładki” powinno przedstawiać człowieka lub grupę ludzi.

3. Do „żywej okładki” należy dołączyć zdjęcie oryginału (okładki książki).

4. Konkurs skierowany jest do uczniów kl.I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

5.Termin zgłaszania prac do 27 maja 2022 r.

6. W nazwie pliku musi znaleźć się imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz klasa.

7. Zdjęcie konkursowe oraz zdjęcie oryginalne okładki należy przesłać pocztą na adres: b.szkolnasp4@gmail.com

8. W treści wiadomości należy wpisać swoje dane: imię, nazwisko, klasa

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 czerwca 2022 r. na stronie biblioteki.

10.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania.
11.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.
12.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/praca jest jego autorstwa.
13.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
14.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.
15. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
16. Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Joanna Freliga

 

„Miasta! Miasta!” – udział w podróżniczym wyzwaniu zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Gorzowie Wielkopolskim

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek świetlica dołączyła do akcji zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną ,,Miasta! Miasta!”. Każda szkoła biorąca udział wylosowała jedno miasto, u nas była to Barcelona. Uczniowie z klas trzecich uczęszczający do świetlicy szkolnej wspólnie z nauczycielem przygotowali plakaty zawierające najważniejsze informacje i najciekawsze zabytki omawianego państwa. W pracy wykorzystaliśmy fotografie i wiedzę dostępną na stronach internetowych – mapa, wikipedia.

Dziękujemy Bibliotece Pedagogicznej za możliwość udziału w wyzwaniu!

Julita Zamłynna

„Twój szczęśliwy numerek książki” – akcja promująca czytelnictwo

Informujemy, że w przyszłym tygodniu odbędzie się akcja biblioteczna „Twój szczęśliwy numerek”, w ramach której za wylosowany numerek będzie można odebrać babeczkę.  „Szczęśliwy numerek” będzie wywieszony na drzwiach biblioteki szkolnej. W loterii numerków będą brane pod uwagę dwie kategorie wiekowe: kl.1-3 oraz kl.4-8. Każdego dnia podczas trwania akcji wylosujemy 20 numerów książek, które znajdują się pod pieczątką naszej biblioteki szkolnej.
Uwaga! Bardzo ważne: babeczkę będzie można odebrać tylko i wyłącznie tego samego dnia. W kolejny dzień będą obowiązywać nowe „szczęśliwe numerki”. Dlatego prosimy o zachowanie czujności i przygotowanie księgozbioru, aby w danym dniu okazać dowód w postaci książki, że „szczęśliwy numerek” jest właśnie Twój! Wylosowane kartki z numerami nie wracają do puli numerów.
Akcja będzie trwała od 17 maja do 20 maja br.
Serdecznie zapraszam do udziału w akcji!
Joanna Freliga

,,Niezapominajki to są kwiatki z bajki!”

,,Niezapominajki
to są kwiatki z bajki!
Rosną nad potoczkiem,
patrzą rybim oczkiem.

Gdy się płynie łódką,
Śmieją się cichutko
I szepcą mi skromnie:
Nie zapomnij o mnie”

Święto Niezapominajki jest świętem przyrody, które ma na celu propagowanie ochrony środowiska, ale również przypomina nam, aby pamiętać o ważnych chwilach w życiu i osobach. Dziś w świetlicy szkolnej uczniowie zadbali o symboliczny element ubioru i wykonali opaski z niezapominajką. W tym dniu każdy otrzymał dobre słowo od swoich rówieśników.

Julita Zamłynna

Konkurs informatyczny „Na luzie z lekturą obowiązkową” dla kl.5-8

I. Cel konkursu:
– rozwijanie umiejętności informatycznych,
– utrwalanie wiadomości z lektur szkolnych,
– popularyzacja kreatywności i wyobraźni uczestników,
– zachęcenie uczniów do twórczej aktywności,
– wykorzystanie w praktyce pracy z programem biurowym.
II. Zasady uczestnictwa:
1. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Konkurs obejmuje dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczniowie klas V –VI
II kategoria – uczniowie klas VII -VIII
3. Tematyka konkursu: tematyka konkursu winna koncentrować się wokół tematu pracy konkursowej „Na luzie z lekturą obowiązkową”
4.Pracę należy wykonać w programie biurowym PowerPoint lub z poziomu własnego dysku Google (Prezentacje Google).
5.Prezentacja powinna składać się z maksymalnie 10 slajdów.
6.Plik konkursowy powinien być podpisany imię_nazwisko_klasa.
7. Prace należy przesłać do dnia 27 maja 2022r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 30 maja 2022 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
8. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
– sposób ujęcia tematu,
– walory artystyczne (animacja, przejścia),
– warsztat pracy,
– poprawność językowa,
– interpretacja własna.
9. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
10. Prace konkursowe należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do 27 maja 2022 r., na adres mailowy Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim:
b.szkolnasp4@gmail.com
11.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania oraz dodatkową ocenę z informatyki.
12.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.
13.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs praca jest jego autorstwa.
14.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
15.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

Joanna Freliga