„Zabytki mojej miejscowości” – konkurs plastyczny dla kl. I-VIII

1. Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Konkursy adresowane są do wszystkich uczniów naszej szkoły – kl.I-VIII.

3. Czas trwania: 27.03 – 07.04.2023 r.

4. Zasady: należy wykonać plakat, którego tematyka wiąże się z tytułem konkursu.

5.Technika wykonania pracy: dowolna.

6. Zdjęcie pracy konkursowej należy przesłać na adres e-mail: b.szkolnasp4@gmail.com do dnia 07.04 2023 r.

7. Wyniki konkursów zostaną opublikowane do 10.04 br. na stronie biblioteki/świetlicy.

8. Zwycięzcy otrzymają punkty dodatnie z zachowania.

9. Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego pracy na stronie internetowej biblioteki/świetlicy.

10.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs praca konkursowa jest jego autorstwa.

11.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

Serdecznie zapraszam!

Joanna Freliga

„Szczęśliwy, kto w twych oczu przegląda się niebie” – konkurs plastyczny dla kl. I-VIII

Konkurs plastyczny realizowany z okazji Roku Aleksandra Fredry.

1. Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Konkursy adresowane są do wszystkich uczniów naszej szkoły – kl.I-VIII.

3. Czas trwania: 27.03 – 07.04.2023 r.

4. Zasady: należy wykonać plakat, którego tematyka wiąże się z tytułem konkursu.

5.Technika wykonania pracy: dowolna.

6. Zdjęcie pracy konkursowej należy przesłać na adres e-mail: b.szkolnasp4@gmail.com do dnia 07.04 2023 r.

7. Wyniki konkursów zostaną opublikowane do 10.04 br. na stronie biblioteki/świetlicy.

8. Zwycięzcy otrzymają punkty dodatnie z zachowania.

9. Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego pracy na stronie internetowej biblioteki/ świetlicy.

10.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs praca konkursowa jest jego autorstwa.

11.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

Serdecznie zapraszam!

Joanna Freliga

„MIEJSKIE POROSTY W FOTOGRAFII” – konkurs Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół podstawowych do udziału w konkursie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Przedmiotem konkursu są indywidualne prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

Zasady konkursu:

  1. Uczeń wykonuje fotografie, których tematyka wiąże się z tytułem konkursu „Miejskie porosty w fotografii”.
  2. Autor może zgłosić do konkursu nie więcej niż 4 zdjęcia.
  3. Dozwolone są fotografie czarno-białe, sepia, kolorowe.
  4. Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej.
  5. Parametry fotografii: dłuższy bok co najmniej 3000 pix, RGB lub greyscale, dopuszczalny format: JPG z maksymalną jakością.
  6. Fotografie nie mogą posiadać jakichkolwiek cyfr, np.dat.
  7. Wszelkie zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
  8. Fotografie zapisane na płycie CD lub DVD należy dostarczyć do 23 czerwca br. do biblioteki szkolnej lub przesłać na adres e-mail: b.szkolnsp4@gmail.com

Joanna Freliga

Dzień Teatru w świetlicy

27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru, z tej okazji uczniowie uczestniczyli w tematycznych zajęciach. Poznali jak tworzona jest sztuka i przez kogo, kim jest sufler i jaką rolę pełni oraz dlaczego w teatrach króluje kolor czerwony. Dowiedzieli się gdzie znajdował się pierwszy teatr w Polsce oraz gdzie obecnie znajduje się najstarszy. Zostali zapoznani z rodzajami teatralnych lalek oraz zasadami dotyczącymi tego jak należy zachowywać się w teatrze. W dalszej części zajęć uczniowie mogli wykazać się swoimi aktorskimi zdolnościami. Wszystkim towarzyszył dobry humor, który zdecydowanie pomógł przezwyciężyć tremę.

Julita Zamłynna

 

,,Wiosna taka radosna” – ogłaszamy konkurs na wiosenny wiersz

Regulamin konkursu:

1. Organizator: Świetlica szkolna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły – kl.1-8.

3. Czas trwania: 26.03 – 05.04 2023 r. 

4. Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza o dowolnej ilości wersów, związanego z tematyką wiosenną.

 

5. Odręcznie napisane prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej (parter) do dnia 05.04.2023 r.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 12.04.2023 r.  na stronie świetlicy szkolnej.

7. Zwycięzcy otrzymają dyplom i nagrody. Każdy uczestnik konkursu – punkty dodatnie z zachowania.

8. Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego pracy na stronie internetowej świetlicy.

Serdecznie zapraszam!

Julita Zamłynna

„Zakładka do książki” – konkurs dla kl. I-VIII

Regulamin konkursu:

1. Organizator: Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Konkursy adresowane są do wszystkich uczniów naszej szkoły – kl.I-VIII.

3. Czas trwania: 21.03 – 31.03.2023 r. 

4. Zasady: należy wykonać zakładkę do książki upamiętniającą patrona naszej szkoły.

5.Technika wykonania pracy: dowolna.

6. Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej (parter) do dnia 31.03 2023 r.

7. Wyniki konkursów zostaną opublikowane do 03.04 br. na stronie biblioteki/świetlicy.

8. Zwycięzcy otrzymają punkty dodatnie z zachowania oraz książkę.

9. Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego pracy na stronie internetowej świetlicy.

10.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/film oraz praca konkursowa jest jego autorstwa.

11.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

Serdecznie zapraszam!

Joanna Freliga

Godzina dla Ziemi – przyłącz się!

Zapraszamy całą społeczność szkolną do udziału w akcji ,,Godzina dla Ziemi”, która promuje ideę ochrony środowiska. Co roku bierze w niej udział kilkadziesiąt milionów ludzi na całym świecie. Przyłącz się i Ty! Zadanie jest proste – w sobotę 25 marca o godzinie 20:30 zgaś światło. Działanie te będzie traktowane jako gest troski o przyszłość naszej planety. Wspólnie chrońmy nasz dom!

Więcej informacji na temat zagrożeń i sposobów ochrony Ziemi znajdziesz na stronie: www.wwf.pl

Julita Zamłynna

Światowy Dzień Wody z Polską Akcją Humanitarną

W środę uczniowie klas drugich i trzecich uczęszczający do świetlicy szkolnej uczestniczyli w zajęciach poświęconych wodzie, które opierały się o scenariusz ,,Wirtualna woda” udostępniony przez PAH. Rozmawialiśmy o tym dlaczego woda jest nam niezbędna do życia oraz do czego się ją wykorzystuje w przemyśle, rolnictwie i gospodarstwach domowych. Odbyły się projekcje filmów edukacyjnych, rozwiązywaliśmy karty pracy, czytaliśmy tematyczne opowiadania. Uczniowie podzieleni na grupy również przygotowali plakaty pod hasłem ,,Jak możemy oszczędzać wodę”. Na koniec dnia został przeprowadzony quiz wiedzy dla drugoklasistów. I miejsce zdobyły – Emilia Kowalska, Maja Mosiołek, II miejsce – Leny Szczepańczyk, Jan Wosik, III miejsce – Tymon Badera, Nadia Smykowska. Gratuluję! Zajęcia zakończyliśmy hasłem ,,Pamiętaj człowieku młody, nie warto marnować wody!”.

Julita Zamłynna

Dzień Kolorowej Skarpetki

W świetlicy szkolnej obchodziliśmy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Uczniowie bardzo chętnie przyłączyli się do akcji biorąc udział w zajęciach oraz zakładając dwie różnobarwne i niepasujące do siebie skarpety. Nie zabrakło też tych z papieru, autorskich i niedopasowanych, w różne wzory. Celem zajęć było okazanie solidarności i wsparcia dla osób z zespołem Downa.

Julita Zamłynna