,,Czytanie na śniadanie” – projekt podjęty w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Projekt czytelniczy ,,Czytanie na śniadanie” był stworzony i realizowany przez nauczycieli świetlicy szkolnej – p. Julitę Zamłynną oraz p. Dorotę Jabłońską w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 – Priorytet 3. Uczniowie biorący w nim udział byli zapisani do świetlicy szkolnej. Projekt był realizowany w terminie październik – listopad. Odbyło się 9 zajęć podczas których wykorzystywano zbiory biblioteczne.

Celem głównym projektu była promocja literatury i kształcenie nawyków czytelniczych wśród uczniów.  Uczestnicy zapoznali się z wybraną literaturą autorstwa J. Brzechwy, H. Ch. Andersena, J. Tuwima, Cz. i A. Centkiewiczów oraz A. de Saint – Exupery oraz z samą biografią pisarzy. Wyznaczone cele programu zostały osiągnięte. Uczniowie podczas spotkań samodzielnie odczytywali utwory literackie i ich fragmenty, nie mieli problemu ze skupieniem uwagi, potrafili analizować przeczytaną oraz wysłuchaną treść, jak i wyciągać z niej wnioski i wskazywać morał. Uczestnicy wyłaniali bohaterów pozytywnych i negatywnych oraz uzasadniali wybór. Rozpoznawali przedstawione w teście emocje oraz wyrażali na forum własne. Nie zabrakło prac plastycznych, które ilustrowały ich ekspresję bądź treść ilustrowaną poznanej książki.

Bardzo dziękujemy uczniom za ich uczestnictwo i zaangażowanie. Praca z książką sprawiła im dużo radości i uśmiechu, dlatego też nie raz do takich form zajęć powrócimy 🙂 Zapraszamy do zapoznania się z fotograficzną relacją z projektu -> tutaj.

Julita Zamłynna

Dodaj komentarz