„Filtrujemy dla Bałtyku!” – akcja ogólnopolska

Biblioteka szkolna włączyła się do akcji „Filtrujemy dla Bałtyku”. Uczniowie w ramach akcji zapoznali się z przygotowanymi materiałami filmowymi, które przybliżyły tematykę dotyczącą Bałtyku . Następnie uczestnicy zajęć wykonali bardzo ciekawe i kreatywne zadania przygotowane przez organizatorów akcji, które wymagały od nich myślenia krytycznego i przewidywania przyszłości. Efektem prowadzonych zajęć było poszerzenie wiedzy o świecie fok, Bałtyku i jego codziennych problemach z nadmiarem plastikowych śmieci. Podsumowując zajęcia, uczniowie uznali, że mają wiele do przemyślenia na temat ochrony środowiska i ograniczenia plastiku w życiu codziennym.

 

Joanna Freliga

Dodaj komentarz