Bierzemy udział w akcji „Żonkile”

Biblioteka szkolna ponownie przyłączyła się do akcji „Żonkile” organizowanej po raz dziesiąty przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”. W tym roku jej tematem przewodnim jest miłość. W ramach akcji biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na pracę plastyczną pt. „Żonkil symbolem pamięci”. Ktoś zapyta: dlaczego żonkil, a nie inny kwiat? Żonkil stał się symbolem pamięci za sprawą Marka Edelmana, jednego z ocalałych, który w każdą rocznicę powstania składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów. Stąd żonkil stał się symbolem wiedzy oraz pamięci o powstaniu. Z tego miejsca, serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz gratulujemy zwycięzcom!

Joanna Freliga

Dodaj komentarz