„Prześwietlamy uczniów Szkoły Rycerskiej…”- zajęcia biblioteczne

Zgodnie z założeniami konkursu organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wydawnictwo Jaguar przeprowadziliśmy lekcję biblioteczną poświęconą szkole rycerskiej oraz postawie rycerza. Nauczyciel bibliotekarz wykorzystał scenariusz lekcji Julity Pasikowskiej-Klicej (bajkochlonka.pl). Uczniowie chętnie udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. Wyjątkowo z tej okazji podczas lekcji wykorzystaliśmy interaktywnego robota Photona, którego uczniowie musieli zaprogramować tak, aby zatrzymywał się przed właściwą cechą rycerza. W taki oto sposób stworzyliśmy obraz rycerza: szlachetnego, męskiego, odważnego, sumiennego oraz niezłomnego.

Joanna Freliga

Dodaj komentarz