„Biblioteka moich marzeń” – konkurs dla kl.5-8 w ramach NPRCz 2.0

I. Cel konkursu:
Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia z wykorzystaniem technik komputerowych oraz promocja biblioteki w środowisku uczniowskim.

II. Zasady uczestnictwa:
1.Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim, którzy posiadają dostęp do gry komputerowej.
2.Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
I kategoria – uczniowie klas V –VI
II kategoria – uczniowie klas VII -VIII
3.Zadanie konkursu: w grze komputerowej The Sims ( dowolna posiadana wersja The Sims 2/3/4)  zaprojektuj bibliotekę swoich marzeń w fantomatyce (czyli obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej.)
4.Zdjęcia zrzutu ekranu/ film prezentujący pracę konkursową w programie należy przesłać do dnia 2 grudnia 2022 r. na adres biblioteki szkolnej: b.szkolnasp4@gmail.com wraz z ponownym opisem pracy: imię, nazwisko, klasa wraz tytułem konkursu.
5.Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
6.Wygrywa uczestnik, którego projekt zostanie najlepiej oceniony według poniższych
kryteriów:
– zgodność ze stanem rzeczywistym (m.in. proporcja, kolory),
– kreatywność i pomysłowość pracy (ciekawa forma przedstawienia, przyciągająca,
uwagę)
– jakość pracy (dobra jakość obrazu),
– dodatkowa aranżacja (dobór narracji lub podkładu muzycznego).
8. Film prezentujący opracowany model, trwający co najmniej 60 sekund, ale nie dłużej niż 4 minuty (może być nagrany za pomocą telefonu lub dowolnego programu komputerowego).
9.Film może być montowany, ale zabrania się edycji i dodawania efektów specjalnych (poza dodatkową aranżacją).
10.Zwycięzcy – trzy pierwsze miejsca otrzymają punkty dodatnie z zachowania (I miejsce – 10 pkt, II miejsce – 8 pkt, III miejsce – 6 pkt). Pozostali uczestniczy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz punkty dodatnie z zachowania za udział w konkursie kl.1-3 (2 pkt.) oraz kl.4-8 (5 pkt).
11.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.
12.Konkurs zostanie rozstrzygnięty 5 grudnia 2022 r. wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
13.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/film oraz praca konkursowa jest jego autorstwa.
14.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
15.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie filmu lub fotografii/screenshot’a pracy konkursowej na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Joanna Freliga

Dodaj komentarz