Mój ulubiony mieszkaniec Stumilowego Lasu – konkurs biblioteczny dla kl.I – III

18 stycznia br. obchodzimy 141. urodziny pisarza Alana Alexsandra Milne, brytyjskiego pisarza, autora książek dla dzieci „Kubuś Puchatek” oraz „Chatka Puchatka”.  Bohaterami tego utworu są zwierzęta i zabawki, przyjaciele Krzysia. Wśród nich tytułowy Kubuś Puchatek, Prosiaczek, Królik, Mama Kangurzyca z Maleństwem, osioł Kłapouchy, Sowa oraz krewni i znajomi Królika.

I. Cel konkursu:

  • popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
  • promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie;
  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci
    i młodzieży;
  • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej,

II. Zasady uczestnictwa:

1. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Konkurs obejmuje kategorię:

  • plastyczno-techniczną

3.. Prace powinny być wyraźnie podpisane: imię i nazwisko ucznia, klasa.

4. Forma i technika pracy: dowolna.
5. Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie swoje ulubionego mieszkańca Stumilowego Lasu…
6. Zdjęcia prac należy przesłać do dnia 26 stycznia 2023r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 27 stycznia 2023 r. wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
7. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
– sposób ujęcia tematu,
– oryginalność,
– walory artystyczne,
– warsztat pracy,
– interpretacja własna.
8. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

9. Zdjęcia prac konkursowych należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim: b.szkolnasp4@gmail.com

10.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania (Nagrody: I miejsce – 10 p.; II miejsce – 8 p., III miejsce – 6 p.). Pozostali uczestniczy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz punkty dodatnie z zachowania za udział w konkursie. Za udział kl.1-3 (2 pkt.).

11.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.

12.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/praca jest jego autorstwa.

13.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

14.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.

Dodaj komentarz