„Czytam sobie” – konkurs fotograficzny na czas ferii zimowych

1.Konkurs fotograficzny „Czytam sobie…” organizowany jest przez bibliotekę szkolną.
2. Celem konkursu jest popularyzacja książek i czytelnictwa, w niekonwencjonalny sposób oraz nagłośnie akcji społecznej pod tym samym tytułem „Czytam sobie”.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
4. Konkurs fotograficzny „Czytam sobie…” trwa od 27 stycznia do 12 lutego 2023 r.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy w dowolnym miejscu w domu, na balkonie, tarasie lub w ogrodzie (dowolnym urządzeniem: telefon, tablet, aparat) zrobić zdjęcie.
6. Fotografia konkursowa ma pokazać:

uczestnika konkursu w miejscu, gdzie lubi czytać,
lub książki, które czyta,
lub pupila uczestnika z książką,
lub rodzinę z którą razem spędza czas przy czytaniu.

Fotografię należy wysłać na adres b.szkolnasp4@gmail.com do 12 lutego br.

W tytule wiadomości proszę wpisać konkurs fotograficzny oraz wybraną kategorię (uczniowie lub rodzice) Ponadto, uczniowie oraz rodzice proszeni są o umieszczenie podpisu (imię, nazwisko, a w przypadku uczniów dodatkowo klasę).

W celu rozstrzygnięcia konkursu oraz wytypowania po jednym zwycięzcy z każdej kategorii w dn.14 –  21 lutego br. zostanie przeprowadzone głosowanie włączające całą społeczność szkolną według następującego porządku:

na zdjęcia uczniów  – głosują rodzice i nauczyciele,
na zdjęcia rodziców – głosują uczniowie i nauczyciele.

Głosować będzie można od 14 lutego od godz.18.00 do 21 lutego do godz.18:00.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane  22 lutego br. o godz. 12.00 na stronie biblioteki szkolnej

10.W każdej kategorii zostaną nagrodzone trzy fotografie z największą ilością głosów.

Za I – III miejsce w obu kategoriach zwycięzcy otrzymają książkę.

Pozostali uczestniczy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz punkty dodatnie z zachowania za udział w konkursie kl.1-3 (2 pkt.) oraz kl.4-8 (5 pkt.)

11.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku

12.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia jest jego autorstwa.

Dodaj komentarz