„Zwizualizuj baśń” – konkurs w języku Scratch

I. Cel konkursu:
Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego i przestrzennego z wykorzystaniem technik komputerowych oraz promocja czytelnictwa w środowisku uczniowskim.
II. Zasady uczestnictwa:
1.Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
2.Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
I kategoria – uczniowie klas IV –VI
II kategoria – uczniowie klas VII -VIII
3.Zadanie konkursu należy wykonać w języku programowania Scratch na stronie https://scratch.mit.edu/
4.Po wykonaniu zadania należy zapisać swoją pracę (file -> save on your computer).
5.Zapisany plik należy przesłać do dnia 13 lutego 2022 r. na adres biblioteki szkolnej: b.szkolnasp4@gmail.com wraz z ponownym opisem pracy: imię, nazwisko, klasa wraz tytułem i autor wybranej baśni.
6.Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
7.Wygrywa uczestnik, którego projekt zostanie najlepiej oceniony według poniższych
kryteriów:
– zgodność ze stanem rzeczywistym (m.in. proporcja, kolory),
– kreatywność i pomysłowość pracy (ciekawa forma przedstawienia, przyciągająca,
uwagę)
– dodatkowa aranżacja (dobór narracji, dialog, dźwięki).
10.Zwycięzcy – trzy pierwsze miejsca – otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania. Pozostali uczestniczy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz punkty dodatnie z zachowania za udział w konkursie.
11.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.
12.Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15 lutego 2023 r. wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
13.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/film oraz praca konkursowa jest jego autorstwa.
14.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
15.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii/screenshot’a pracy konkursowej na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
Joanna Freliga

Dodaj komentarz