„Wioska Św. Mikołaja” – konkurs biblioteczny dla kl.1-8

Cele konkursu:
  • popularyzacja kreatywności i wyobraźni uczestników,
  • zachęcenie uczniów do twórczej aktywności,
  • kultywowanie tradycji świątecznych,
  • wykorzystywanie materiałów ekologicznych.
Warunki uczestnictwa:
1. Zadanie konkursowe: wykonanie WIOSKI ŚW. MIKOŁAJA.  Technika i dobór materiałów są dowolne, jednak mile widziane wykorzystanie materiałów ekologicznych. Wioska Św. Mikołaja powinna mieć charakter przestrzenny, podstawa o wymiarach nie większych niż format A2 (42 cm na 59,4 cm).
2. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
3.Termin zgłaszania prac mija  20 grudnia 2023 r.
4. W nazwie pliku musi znaleźć się imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz klasa.
5. Zdjęcie konkursowe należy przesłać pocztą na adres: b.szkolnasp4@gmail.com
6. W treści wiadomości należy wpisać swoje dane: imię, nazwisko, klasa
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 grudnia 2023 r. na stronie biblioteki.
8.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników konkursu.
9.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.
10.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/praca jest jego autorstwa.
11.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
12.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.
13. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
14. Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
Joanna Freliga

Dodaj komentarz